Про розгляд звернень учасників виконавчого провадження

Ще за часів попереднього закону «Про виконавче провадження» склалася не дуже вдала практика розгляду таких заяв та клопотань...

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець зобов’язаний розглядати в установлені законом строки заяви сторін, інших учасників виконавчого провадження та їхні клопотання.

При цьому, ані порядок розгляду таких заяв та клопотань, ані строки їх розгляду, зазначеним законом не встановлені.

В ДВС ще за часів попереднього закону «Про виконавче провадження» склалася, як на мій погляд, не дуже вдала практика розгляду таких заяв та клопотань у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

Разом з тим, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016р. були внесені відповідні зміни і до вищевказаного закону.

Відповідно до зазначених змін до статті 12 Закону, дія Закону України «Про звернення громадян» не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений Законом України "Про виконавче провадження".

Проте ще раз нагадаю, що такий порядок Законом України "Про виконавче провадження" фактично  не встановлений.

Виключенням є лише розгляд заяв про відвід.

Яким він же має бути?

Так, на мій погляд, в Законі України "Про виконавче провадження" слід перш за все законодавчо закріпити строки розгляду заяв і клопотань сторін та інших учасників.

Приміром можливо встановити загальний строк для розгляду у 5 робочих днів, та спеціальний – не пізніше наступного робочого дня, для розгляду заяв (клопотань) про зупинення вчинення виконавчих дій.

За результатами розгляду заяви або клопотання виконавцем має бути винесена постанова, в якій виконавець вказує про задоволення заяви (клопотання) повністю або частково, або про відмову у її задоволенні.

В разі задоволення заяви, в постанові має бути вказано які дії вчинені виконавцем, або підлягають вчиненню.

Копія постанови, не пізніше наступного робочого дня має направлятись заявнику та сторонам виконавчого провадження.

З метою недопущення сторонами зловживання своїми правами, також слід закріпити правило, що заяви та клопотання аналогічні тим, які вже розглянуті, повторному розгляду не підлягають.

На мій погляд, запровадження такого порядку, буде сприяти реалізації сторонами виконавчого провадження своїх прав, а також зменшить кількість скарг на дії та бездіяльність виконавців, що розглядаються вищестоящими органами (в частині ДВС) та судами.

Андрій Авторгов, приватний виконавець

Джерело: sud.ua


Контактна інформація

Приватний виконавець виконавчого округу міста Київ Авторгов Андрій Миколайович

Адреса офісу

03118, м.Київ, вулиця Кустанайська, будинок 5, квартира 20

Email

pv.avtorgov@gmail.com

Телефон

+30443531339, +380933531339